Enerji Etütleri

Alanında uzman mühendislerimiz ve akredite kurumlarca kalibrasyonları yapılmakta olan ölçüm cihazlarımız ile üretim süreçleriniz ve enerji tüketim noktalarınız, detaylı bir şekilde analiz edilmektedir. Analiz sonucunda ortaya çıkan veriler doğrultusunda, şirketinizin, sektörünüzde faaliyet gösteren benzer özelliklerdeki şirketlerle kıyaslaması (benchmark) yapılmakta, verimlilik artırıcı projeler saptanmakta, yatırım, yatırımın finansmanı ve geri ödeme sürelerini içeren detaylı fizibilite raporu tarafınıza sunulmaktadır.
İşletmenin yapısı, faaliyet alanı ve özel durumları itibari ile değişmekle birlikte, genel olarak enerji tüketim noktaları ve tasarruf adımları aşağıda özetlendiği şekildedir. İşletmelerin bir kısmı kendi imkanları ile yapacağı çalışmalarla, bazı noktalarda tasarruf sağlayabilmekte ancak yapılan çalışmalardan elde edilen veriler, etkili ve hedeflenen oranlarda verimlilik sağlayabilmenin yolunun, enerji verimliliği çalışmalarının, işletme personelinin de katkılarıyla, konusunda uzman, multi disipliner faaliyet alanlarına sahip firmalarca yapılmasının en doğrusu olduğu sonucunu ortaya çıkartmıştır.

Basit önlemlerin alınması ile Enerji giderleri en az %10 ve genellikle de %20’den daha fazla azaltılabilir.

Aşağıda listelenmiş olan alanlarda yapılacak çalışmalarla büyük oranlarda enerji tasarrufu sağlanabilecektir.

  • Yakma sistemlerinin rasyonelleştirilmesi,
  • Isıtma – soğutma ve ısı transferinin rasyonelleştirilmesi,
  • Atık enerjiden ısı geri kazanımı,
  • Isıdan güç dönüşümünün rasyonelleştirilmesi,
  • Buhar ve basınçlı hava sistemleri ve tesisatlarının rayonelleştirilmesi,
  • Elektrikten ısı ve güç dönüşümünün rasyonelleştirilmesi,
  • İşletme ve proses aydınlatma – ışık kaynağı sistemlerinin rasyonelleştirilmesi,

ECOSYS ile tasarruf edin.

ECOSYS, projelerinizin finansmanı için gerekli olan kaynakların yaratılması, gerekli olan danışmalık hizmetleri ve prosedürel faaliyetleri, işletmenize ek iş yükü yansıtmadan yerine getirmektedir.

Danışmak istediğim konu:

Enerji giderlerinizi azaltmak mı istiyorsunuz ?