Danışmanlık Hizmetleri

ECOSYS, projelerinizin finansmanı için gerekli olan en uygun kaynakların yaratılması gerekli olan danışmalık hizmetleri ve prosedürel faaliyetleri, işletmenize ek iş yükü getirmeden yerine getirmektedir.

Bu bağlamda aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız.

  • Firmanızın, enerji verimliliği ve karbon yoğunluğu açılarından sektörünü dünya örnekleri ile kıyaslamak, enerji verimliliğini artırma ve karbon salınımlarını azaltma ile ilgili fırsatları saptamak,
  • Dünya, Avrupa ve Türkiye’de iklim değişikliği ve enerji verimliliği politikaları ile ilgili gelişmeleri, ilgili firmanız ve içinde bulunduğunuz sektör için değerlendirmek,
  • Firmanız için karbon ticareti olanaklarını değerlendirmek,
  • Firma ve sektörünüz için bir iklim değişikliği yol haritası çıkarmak,
  • Kyoto ve Kyoto-sonrası olası gelişmeler açısından, firmanız ve içinde bulunduğu sektörünüz için bir SWOT analizi hazırlamak, buna Türkiye’nin AB üyeliği ile ilgili mülahazaları eklemek.

ECOSYS ile tasarruf edin.

ECOSYS, projelerinizin finansmanı için gerekli olan kaynakların yaratılması, gerekli olan danışmalık hizmetleri ve prosedürel faaliyetleri, işletmenize ek iş yükü yansıtmadan yerine getirmektedir.

Danışmak istediğim konu:

Enerji giderlerinizi azaltmak mı istiyorsunuz ?