Çamur Isıtma Çözümleri

Spray driyera belli bir nem ile giren hammadde yaklaşık 500 – 550 C’de proses edilmekte ve ilgili bölgelere transferi gerçekleştirilmektedir. Seramik sektörü için geliştirmiş olduğumuz sistemimiz, spray driyera giren ham maddenin giriş aşamasında ısıtılmasını sağlayarak, spray driyer içerisinde kalış süresini ve nem atma için gerekli olan enerji kullanımını azalmaktadır. Sistem, spray driyer enerji tüketimlerinde %10-15 oranında bir tasarruf sağlamaktadır.

ECOSYS ile tasarruf edin.

ECOSYS, projelerinizin finansmanı için gerekli olan kaynakların yaratılması, gerekli olan danışmalık hizmetleri ve prosedürel faaliyetleri, işletmenize ek iş yükü yansıtmadan yerine getirmektedir.

Danışmak istediğim konu:

Enerji giderlerinizi azaltmak mı istiyorsunuz ?