Atık Isıdan Elektrik Üretimi

Demir Çelik, Çimento ve Cam sektörleri fırın baca atık miktar ve sıcaklıklarının, ekonomik değer olarak en uygun kullanım alanı, baca gazı atığının elektrik üretiminde kullanılmasıdır. Bu amaçla tasarlamış olduğumuz sistemimiz, baca gazı atığından elde edilen buhar vasıtası ile elektrik üretimi gerçekleştirmektedir. Sistem, fabrika elektrik tüketimlerinde %50 oranında bir tasarruf sağlamaktadır.

Sistem atık ısıdan elde edilen buharın, buhar türbinleri vasıtası ile elektriğe dönüştürülmesi temel prensibine göre çalışmaktadır.

ECOSYS ile tasarruf edin.

ECOSYS, projelerinizin finansmanı için gerekli olan kaynakların yaratılması, gerekli olan danışmalık hizmetleri ve prosedürel faaliyetleri, işletmenize ek iş yükü yansıtmadan yerine getirmektedir.

Danışmak istediğim konu:

Enerji giderlerinizi azaltmak mı istiyorsunuz ?