Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı Eylem Planı

2014 – 2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı kamuoyuna deklare edildi. Planın, “Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı Eylem Planı” alt başlığında, Sanayide, Yapılarda ve Ulaşımda olmak üzere üç an başlıkta çok önemli hedefler ortaya konulmuştur. Sanayide Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi içeriği,

1) Enerji Verimliliği Yatırımlarının Finansmanı ve Teşvik Mekanizmaları
2) Kobilerde Enerji Verimliliği
3) Atık Isı Geri Kazanımı
4) Atık Isıdan Elektrik Üretimi
5) Kojenerasyon ve Trijenerasyon Sistemlerinin Kurulumu
6) Motor Verimliliği

başlıkları altında toplanmıştır.

Onuncu Kalkınma Planı Enerji Verimliliği Eylem Planına Buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer Haberler

Enerji giderlerinizi azaltmak mı istiyorsunuz ?